İGÜ Rehberlik

YKS Yaklaşırken Çalışma Önerisi

Onarıcı-Düzeltici Ve Analitik Çalışma

 3 Farklı Performans, 3 Farklı Çalışma

Sınava çeyrek kala, Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik Ve Araştırma Merkezi’nden Öğretmen ve anne babalar için “Ders Çalışma Motivasyonu” adlı kitabın yazarı Tahsin Çiftçi net sayınızı artırabilmeniz için neler yapabilirsinizBununla ilgili olarak sizlere bir çalışma önerisi sunmak istiyor.

 ÇALIŞMA SİSTEMİ ÖNERİSİ

            PERFORMANS-1

            Genel denemelerde, ilgili testlerde soruların%70 ve üzerine doğru cevap veren öğrencileri, bu grupta ele alabiliriz. Bu seviyedeki öğrencilerin uzun uzadıya konu analizi yapmalarına gerek yoktur. Yaptıkları yanlışların sayısı ve değişken içeriği(farklı sınavlarda farklı konulardan hatalar yapması) dikkate alındığında durum anlaşılabilir.

            Acaba bu öğrencilerimiz sürekli olarak aynı konulardan mı hata yapıyor? Yoksa hata yaptıkları konular sınavdan sınava değişiyor mu?

            Eğer hata yapılan konular aşağı yukarı aynı ise, tek yol konu çalışması yapmaktır. Yok, eğer konular değişkenlik gösteriyorsa, işte bu farklı bir duruma işaret eder ki bu, sınav tutumları ile ilgilidir.

  1. Durum, yani her sınavda yapılan hataların aynı konularda olması durumu, sınava kısa süre kaldığı için en avantajlı durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü öğrencinin zorlandığı konuların listesi kabarık değildir. Az sayıda konuya çalışması işleri yoluna koymaya yetebilir. Bu durumdaki öğrencilerin her ders için kendilerine hata yaptıkları konuların bir listesini yapmaları, aynı zamanda rahatlatıcı olacaktır. Genel olarak sınavın bütününü düşünen öğrencinin zihninde konuların bu şekilde ayrışmış olması, belirli konulara odaklanmasına ve yaptığı işten emin olmasına da yardımcı olacaktır.

Bu liste üzerinden üniversite adayı sırasıyla; konu çalışması, test, testteki yanlışların konu çalışması ve çözümlü örnek incelemesiyle yeniden düzeltilmesi ve yeniden test çalışmalarıile sonucun kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlemesi gerekecektir. Konuların sayısal olarak az oluşu da kısa sürede tüm derslerden anlamlı ilerleme sağlayacaktır.

2.Durum, yani her sınavda farklı konulardan hata yapılıyor olması durumu, bize genel olarak neredeyse tüm konularda iyi bir düzeyde olduğunu gösterir. Bir sınavda, bir önceki sınavda yaptığı hatayı yapmıyor, yapmadığı hatayı yapıyor olmak ilginç bir durumdur. Dikkatsizlik, dalgınlık, acelecilik, kendine aşırı güven ve güvensizlik hali ve takıntılar gibi pek çok psikolojik etken, performans düzeyi yüksek olan bu öğrenciler için belirleyici olabilmektedir. Bu konularla ilgili olarak psikolojik danışmanlardan destek almaları yararlı olabilir. Bu tür yardımlar, burada yazılamayacak kadar bireysel ve özel olmaktadır…

PEERFORMANS-2

Genel değerlendirmelerde, ilgili testlerde soruların %50-70’ine cevap veren öğrencileri bu gurupta ele alabiliriz. Bu performanstaki adaylarımızın 11 ve 12.sınıf konularında güçlük yaşadıklarını da yorumlayabiliriz.

 İzlenecek strateji

1.adım: Konu analizi: Ağırlığı 11 ve 12. Sınıf konularından olmak üzere, bütün sınıf seviyelerinden “kısmen/orta düzeyde anladığı konulara” odaklanmak olacaktır. En son yapılan genel değerlendirmede hata yaptığı konuların listesini çıkardıktan sonra, bu konulardan, orta seviyede anladığı ve sorulara kısmen doğru cevap verebildiği konuları tespit etmeleri önerilmektedir. Hani, sanki anlamış gibi olduğumuz, kendimizi yakın hissettiğimiz, ama soru sorulduğunda bocaladığımız; bir doğru bir yanlış cevap verdiğimiz konular var ya, işte o konulardan bahsediyorum. Sizler bu konuların ne olduğunu gayet iyi bulabilirsiniz. Aslında bu tespitler için bir genel değerlendirmeye de ihtiyaç yoktur. 11 ve 12. Sınıf konu listesini açtığınızda hemen aralarından seçebilirsiniz bunları.

  1. Yarım/kısmen anladığınız konuların listesini çıkardıktan sonra yapılacak iş, bu konulara yine; konu çalışması, test, testteki yanlışların konu çalışması ve çözümlü örnek incelemesiyle yeniden düzeltilmesi ve yeniden test çalışmaları ile sonucun kontrol edilmesi sistemini izleyerek çalışmaktır.

Size göre zorluk derecesi yüksek olan konulara, sınava az kala çalışmanız işlevsel olmayacaktır. Mevcut performansınızı göz önüne aldığınızda, bu konulara çalışmak sizlerin moralini dahi bozabilecektir. Hem zamanın darlığı hem bu konuların güçlük derecesi hem de mevcut performansınız düşünüldüğünde, sizi mevcut durumunuzdan anlamlı bir şekilde ileriye götürecek çalışmanın, kısmen anladığınız ve size göre güçlük derecesi orta düzeyde olan konulara odaklanmak olacaktır.

 

PERFORMANS-3

Genel değerlendirmelerde, ilgili testlerde soruların %50’sinden azına doğru cevap veren öğrencileri bu gurupta ele alabiliriz. Düşük performans olarak değerlendirilebilecek bu durumdaki öğrencilerimizin, derslerin temel konularına tam olarak hakim olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu şu anlama gelir; ilgili derslerde 9 ve 10. sınıf konularına kısmen hakimler, ancak 11 ve 12. sınıf konularından neredeyse bütününde ciddi derecede zorluk yaşıyorlar. Evet, bu öğrencilerimiz için bir telafi programı öneriyorum.

Telafi Programı(Düzeltici Ve Onarıcı):

1.Adım: Tüm derslerden 9 ve 10.sınıf konularına dair konu testleri çözmek.

2.Adım: Bu testlerden %70 ve altı başarı gösterilen tüm konuları ÇALIŞILACAK KONULAR listesine almak.

3.Adım: Çalışılacak konuları; en az hata yapılan, orta düzeyde hata yapılan, en çok hata yapılan konular diye listelemek.

4.Adım: Çalışmaya “en az hata yapılan konulardan başlamak, orta düzeyde hata yapılan konularla devam etmek ve en çok hata yapılan konuları en sona bırakmak”.

Ve yine çalışmamızın;  konu çalışması, test, testteki yanlışların konu çalışması ve çözümlü örnek incelemesiyle yeniden düzeltilmesi ve yeniden test çalışmaları ile sonucun kontrol edilmesi şeklinde bir sistemi izlemesi yararlı olacaktır.

Son bir şey…

Test çözmek size ne kazandırıyor? Bir soruya doğru cevap veren kişi ne öğrenmiş olur? Yanlış cevap veren kişi ne öğrenmiş olur?

Mevcut sistemde öğrencilere soru sorulur. Burada amaç, öğrencinin ne kadar bildiğinin ortaya konulmasıdır. Çoğunlukla da uygulanan sınavlar sonucunda öğrencinin yaptığı hatalar göz ardı edilir; öğrencilerle telafi çalışmaları yapılmaz, geriye dönmeler çok az yapılır. Bu tutumlar öğrencilerin, yaptıkları hataların ne olduğu ve bunları nasıl düzeltebilecekleri konusunu hep ıska geçmelerine yol açmaktadır.

Öğrenciler olarak sizlerin, gerek ders sınavlarınızda, denemelerde ve merkezi yerleştirme sınavlarında yapmış olduğunuz hatalara odaklanmanız çok ama çok kritik öneme sahiptir. Sınavlarda yapmanız gereken en büyük çıkarım “NEYİ BİLMEDİĞİNİZ” olmalıdır. Ancak bu şekilde gelişim gösterebilirsiniz. Bu bakış açısı ile eksikliklerinize(ihtiyaç duyduğunuz konulara) odaklanabilir, kafa karışıklığınızı giderebilir ve daha az zamanda daha çok işler başarabilirsiniz.

Sizler için mutlu şimdilerden örülü bir gelecek dilerim 🙂

T*** Ç***

Psikolojik Danışman

İGÜ REHBERLİK

İlk yorum senden olsun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla