İGÜ Rehberlik

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Nedir?

Türrkiye’de herhangi bir üniversitede lisans veya ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu sınavdır. YÖS üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Her üniversite kendi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı yaptığı gibi merkez olarak belirlemiş oldukları bazı üniversitelerin de YÖS sonuçlarını da kabul edebilmektedirler.

Sınavların içeriklerini genellikle genel yetenek soruları, zeka soruları ve matematik soruları oluşturmaktadır. Yeterli ve geçerli puan alan öğrenciler tercih etmiş oldukları bölümlere kontenjanlar da dikkate alınarak üniversitelerce yerleştirilirler. Bu sınavı vakıf üniversiteleri senede birkaç kere, devlet üniversiteleri ise sene de bir kere genellikle Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yapmaktadır. Üniversiteler başarı puan şartını senato kararı ile belirleyebilme konusunda özgürdür ancak YÖK tarafından taban puan 40 olarak belirlenmiştir. Kontenjanlar üniversitelerin ÖSYS’deki lisans ve ön lisans kontenjanlarının en fazla %35 (Devlet Üniversitesi) ve %50’si (Vakıf Üniversitesi) kadar olmak zorundadır.

Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girmek isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu web sitesinden http://www.yok.gov.tr/duyurular kısmını takip etmelerinde fayda bulunmaktadır ya da başvuru yapmak istedikleri üniversiteler ile birebir iletişim kurabilirler.

Başvuracak Adayların:

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/ bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Başvurularının kabul edilmesine karar verilmiştir.

B) Adaylardan:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların

Başvurularının kabul edilmemesine karar verilmiştir.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İGÜ-YÖS) hakkında ayrıntılı ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://international.gelisim.edu.tr/

 İletişim: [email protected]

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla