İGÜ Rehberlik

Mentor Öğrenciler

Mentor kelimesinin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır.

Homeros’un ünlü Odysseia destanındaki İthaka Kralı, Truva savaşı için yola çıkarken oğlu Telemachus’u yakın bir arkadaşına emanet eder ve ondan, bildiği her şeyi oğluna öğretmesini ister. On yıldan fazla süren savaş bitip Kral ülkesine geri döndüğünde oğlunu gerçek bir kral adayı olarak bulur. Günümüzde, akıl danışılabilecek bilge ve güvenilir kişi anlamında kullanılmakta olan Mentor kelimesi, İthaka Kralı’nın oğlunu emanet ettiği o yakın arkadaşının adıdır. Bu hikayeden esinlenerek, zaman içinde Mentor kelimesi; “destekleyen, öğreten, yol gösteren, akıl veren, danışılan ve rol model olan deneyimli kişi” anlamında kullanılmaya başlamış ve iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kelime aynı zamanda fiilleştirilerek “mentorluk yapmak” olarak kullanılmaya başlanmış ve “bilgece ve güvenilir öğütler vermek” anlamında kullanılan mentorluk yaklaşımı artık kurumsal gelişim sürecinin ayrılmaz unsurlarından birisi haline gelmiştir.

Her ne kadar iş dünyasındaki kullanımlarıyla ön plana çıkmış olsa da; Mentorluk, günümüzde birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılan ve önemli katkılar sağlayan bir yöntem haline gelmiştir. Mentorluk yaklaşımından en fazla yararlanılan alanlardan birisi de eğitimdir. Eğitim alanında, hem akademik başarıyı yükseltmek, hem okul yaşamından duyulan memnuniyeti yükseltmek, hem de öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok farklı mentorluk türünden faydalanılmaktadır.

Akran Mentorluk yaklaşımı da eğitim sürecinin gelişimine en büyük faydayı sağlayan mentorluk türlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Başarıyla yürütülen Akran Mentorluk uygulamaları sayesinde; öğrencilerin akademik  başarısının yükseldiğini, okula duyulan bağlılığın arttığını, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştiğini ve okulu bırakma oranında fark edilir ölçüde azalma olduğunu gösteren bir çok araştırma bulunmaktadır.

Gelişimde FARK Yaratan Akran Mentorlar 

Gelişim’de F.A.R.K. Yaratan Akran Mentor bilgili bir arkadaş, güvenilir bir dost, etkili bir öğrenme ortağıdır.

Yardımcı, destekleyici, paylaşımcı ve katılımcıdır. İyi bir rol model, etkili bir yol göstericidir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla