İGÜ Rehberlik

Eğitimler

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Merkezimizin kuruluş amacı; üniversitemizin önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesidir. Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip, çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, Türkiye’yi uluslararası düzeyde ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasını sağlamaktır.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve bireylerin hayat boyu gelişim sürecini destekleyen bir eğitim kurumu olmaktır. Sürekli Eğitim Merkezi’nde planlanan eğitimlerin amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır.

 

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla