İGÜ Rehberlik

Psikoloji İle İlgili Beklentiler

Psikoloji bilimi, gerek kendimizde ve gerekse başkalarında gözlediğimiz bazı davranışları anlamada bize yardımcı olur.

Psikoloji; canlıları bir biyolojik yapı ile ele alan ve bu yapıyı inceleyen biyolojik bilimlerle, canlıları bir sosyal ortam içinde ele alan sosyal bilimler arasında yer alır. Psikoloji bilimi ile ilk kez karşılaşan kişilerin, bu bilimden iki tür beklentisi vardır: Bunlar, kendilerinin ve çevrelerindeki diğer kişilerin davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve günlük yaşamlarında yararlanabilecekleri bazı ilkeleri öğrenmek şeklinde özetlenebilir.

Psikoloji bu beklentileri ne derecede karşılayabilmektedir?

Bugün Psikoloji Bilimi, gerek kendimizde ve gerekse başkalarında gözlemlediğimiz bazı davranışları anlamada bize yardımcı olabilir. Örneğin; aç bir insanın dikkatini daha çok yiyecek maddelerinin çektiğini, ne kadar iyi çalışılsa da öğrenilenlerin büyük bir kısmının unutulduğunu, bütün bebeklerin yabancılardan hoşlanmadıkları bir dönemden geçtiklerini gözlemlemişsinizdir. Bu gibi davranışların nasıl açıklandığını, sırasıyla; güdü, öğrenme ve gelişim psikolojisini inceleyerek anlamlandırabiliriz. Psikoloji genç ve hızla gelişen bir bilim dalıdır fakat insanların bazı davranışlarını ve özelliklerini, bugün için, bilimsel yöntemlerle incelemek mümkün değildir. Yaşamın insanlar için anlamı, mutluluk nedir ve mutlu olma yolları, saygınlığın nasıl elde edileceği gibi konular psikoloji biliminin kapsamı dışında kalır. Bu gibi konularda psikoloji size yardımcı olamaz.

Psikoloji bilimiyle ilgili ikinci beklenti, Psikolojinin günlük yaşamda kullanılabilecek bazı teknikler sunabilmesiyle ilgilidir. Günümüzde psikoloji insan ve hayvan davranışlarını kontrol etmede veya değiştirmede yararlanılacak bazı teknikler önerebilmektedir. Örneğin; insanların iletişimde kullandıkları vücut dilinin psikolojik etkisi veya hayvanlara çeşitli davranışları öğretmede kullanılan davranışı şekillendirme gibi teknikler sayılabilir.

Psikolojiye ilgisi olanların bu beklentileri önceden bilmelerinde yarar vardır. Ayrıca Psikolojinin ne olup ne olmadığını anlamlandırma sürecinde de oldukça faydalıdır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
M*** B***
Psikolog

İGÜ REHBERLİK

1 Yorum

  • Bir baюka araюtэrma Amerika ya gцз eden Japonlarla ilgili. Gцз edenlerin цlьm ve hastalanma oranlarэ Amerikalэlara yaklaюэyor. Akla hemen diyet vs. geliyor. Ancak gцз edenlerin iзinde saрlэklarэnэ koruyanlara bakэldэрэnda bunlarэn kendi toplumlarэ iзinde yaюadэklarэ geleneklerini sьrdьrdьkleri gцrьlьyor. Amerikan tarzэ yaюamэ sьrdьren Japonlara gцre kalp hastasэ olma riskleri %80 daha dьюьk. Sigara iзmeleri kolesterol dьzeyleri ve diyet bir юey fark ettirmiyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla