İGÜ Rehberlik

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖNEMSEYİNİZ

Çocuklarımızı hayata hazırlamak, onlara yaşam becerilerini kazandırmak, başarılı olmalarını desteklemek için okul-aile işbirliği her zaman çok önemlidir. Biz öğrencilerimizin okul ortamında motivasyonlarını arttırma, derse katılma becerilerini geliştirme ve etkin ders çalışma yöntemleri konusunda yardımcı olmaktayız. Öğrenciler üzerinde kontrol edemediğimiz durumlarda vardır. Onların, ev ortamlarında etkin ders çalışmaya başlama ve sürdürme becerilerini desteklemek, çalışma ortamlarını düzenlemek ve öğrendikleri teknikle ders çalışma davranışlarını takip etmenin, sizlerin gerçekleştirebileceği önemli noktalar olduğu inancındayız. Genellikle anne, baba, öğretmenlerin genel beklentileri öğrencilerin çok çalışıp başarılı olması yönündedir. Ve genellikle öğrenci daha fazla çalışmalıdır düşüncesine sahibizdir. Burada önemli olan bilinçsizce çalışmak değil de planlı ve kararlı çalışmaktır.

DERS ÇALIŞIRKEN VERİM ALMAK İÇİN UNUTMAMAMIZ GEREKEN NOKTALAR;

 • Bir amaç belirleyiniz.
 • Planlı çalışınız.

– Dönem Planı: Dönem planını hazırlamak için takvim kullanılabilir. Planımızı daha uzun yaparak birçok çalışmamızın çakışmasını önlemiş oluruz.

– Haftalık Plan: Bir hafta boyunca tüm görevleri planlamak için kullanılır. Haftalık plan yapılırken öğrencinin hem akademik alanda yapması gereken sorumlulukları hem de sosyal alanda yapmak istediği aktiviteleri kapsar.

– Günlük Plan: Sabah kalkma saatinden akşam yatma saatine kadar geçen süre içerisinde yapılacak çalışmaları kapsar. Günlük planda öğrencinin sabah kalkış saati, okulda bulunduğu saat, akşam eve geldiği saat, yemek saatleri, ders tekrarı saatleri, ödev saatleri ve yatış saatinin bir düzen içerisinde olmasıdır. *Zaman zaman planımızı aksatan faktörler vardır. Bunların başında televizyon, bilgisayar, kıramadığımız arkadaşlarımız, misafirler ve ders çalışmaya oturamamak (sürekli ders çalışmayı ertelemek ve ders arasında verdiğimiz dinlenme süresinin uzaması) gelmektedir.

 • Zamanınızı etkin şekilde değerlendiriniz: Sizin çalışmanızı engelleyecek hiçbir duruma izin vermeyiniz.
 • Çalışma ortamınızı seçiniz: Dağınık Oda = Dağınık Zihin. Ders çalışırken önemli olan aynı mekânı tercih etmektir. Aynı mekânda ders çalışmak daha kısa sürede adapte olmanızı sağlayacaktır. Odada bir masanızın olması ve bu masanın üzerinin boş ya da düzenli olması gerekir.
 • Ders çalışırken sadece derse adapte olmalısınız: TV izleyerek ya da müzik dinleyerek ders çalışmak ilginizin ikiye bölünmesi demektir. Ders çalışırken sadece derse, TV izlerken sadece TV’ye, müzik dinlerken sadece müziğe odaklanmalıyız.
 • Not tutunuz.
 • Diğer kaynaklardan yararlanınız: Öğrendiğiniz bilgiyi diğer kaynaklardan araştırınız böylece yeni öğrendiğiniz bilgi daha çok pekişmiş olacaktır.
 • Etkili ve verimli okuyunuz.
 • Tekrar yapınız: Tekrar yapmak demek bilgiyi unutmamak demektir. Bilgiyi unutmamanın iki yolu vardır bunlardan birisi tekrar etmek diğeri ise o bilgiyi günlük hayatımızda kullanmak. Hatırlama Konusunda Üç Altın Kural Vardır.
 • Çalışma Seansı 20-40 Dakikadır ve Bu Sürenin Sonunda Ne Hatırlanacağının Sınanması Gerekir.
 • 20-40 Dakikalık Bir Çalışma ve On Dakikalık Tekrarı, 10 Dakikalık Bir Dinlenme İzlenmelidir.
 • Dinlenme Sırasında Kendinize Bir Ödül Verin, Çünkü Bunu Hak Ettiniz…

 

ÖZEL OSMANGAZİ BİREY ÖZEL ÖĞRETİM KURSU
REHBERLİK SERVİSİ

İGÜ REHBERLİK

İlk yorum senden olsun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla