İGÜ Rehberlik

Eğitimde Yeni Sistem

Eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinde değişikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ve ayrıntıları şu şekildedir;

Ders Sayıları Azaltılıyor

Ders sayılarının azaltılması demek, öğrencilerin derslerini daha iyi anlaması ve içselleştirmesi demektir.

9.sınıflar için ders sayısı 8, 10.sınıflar için ders sayısı 10, 11.sınıflar için ders sayısı 10, 12. sınıflar için ders sayısı 7’ye düşürülmüştür.

Her Öğrenci Üniversitedeki Gibi Kendi İstediği Dersi Seçebilecek

Derslerin içerikleri değişmekle beraber tüm öğrencilerin alacağı zorunlu ortak 3 ders bulunuyor; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı ve Uygulamaları. Bunların dışında kalan zorunlu tercih ve ilgiye bağlı dersleri öğrenciler kendileri seçecekler.

Derslerin seçimleri ders seçme robotu aracılığı ile yapılacak.

Liselere Kariyer Ofisleri Geliyor

Kariyer ofisleri çocukların kendilerini tanımalarında yardımcı olarak, kariyer planlamaları yapmalarına yardımcı olacak. Ayrıca iş ve meslek tanıma yollarını, kaynaklarını öğretecek. Diyebiliriz ki öğrenciler daha spesifik bir şekilde bilgilendirilip yönlendirilecek. Burada kişisel rehberlik de devreye girecektir.

12.Sınıfların Ders Sayıları Azaltılıp Destek Çalışmaları Geliyor

Özellikle 12.sınıf öğrencilerinin daha çok işine yarayacak güzel bir düzenleme, diyebiliriz ki artık son sınıf üniversiteye hazırlık yılı olacak.

Akademik destek çalışmaları hafta içi ve hafta sonu yapılacak, bununla ilgili bir video kütüphanesi de oluşturuluyor.

Ailelere yönelik çalışmalarda yapılacak ayrıca rehberlik hizmetleri için öğrencilere uzaktan yardım paketleri oluşturulacak.

Bilgi Kuramı Zorunlu Ders Haline Geliyor

Öğrencilere, bilgi alanları arasındaki ilişkileri, kendi bakış açılarını ve bu bakış açılarının paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavratacak bir ders içeriği olarak verilecek.

12.Sınıflara Yenilikçi Dersler Geliyor

Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor. Haziran ayında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak.

Bu başlık altında ayrıca tasarım becerileri, portfolyo hazırlıkları, sertifika programları ile yetkin mezun yetiştirilmesi amaçlanıyor. Üniversiteye giremeyen mezunların işverenler ile buluşturulması hedefleniyor.

Hayal, etkinlik, yaşam projesi kapsamı; Hayal- sanatsal aktiviteler, Etkinlik-fiziksel aktiviteler, Yaşam-toplumsal fayda çalışmalarından oluşmaktadır. Bu sayede çocukların hayat karşısındaki becerileri de dikkate alınacak.

Yeni Lise Sistemi İlk Olarak 2020-2021 Yılında Başlıyor

Yeni sistem 9.sınıflardan başlıyor ve kademeli geçiş olacak. Tabi ki bu süreçte öğretmenlere yeni sistem ile ilgili eğitimler verilmesi gerekecek, ardından ders kitapları ve materyalleri yeni sisteme göre yeniden oluşturulacak.

2024 Yılında Üniversiteye Girişte Yeni Bir Sınav Sistemi Uygulanacak

Değiştirilen eğitim sistemi ile birlikte müfredata, sisteme uygun bir sınav sistemi uygulanacak.

*YKS son kez 2023 yılında uygulanacak.

Ara Tatiller

Ara tatiller hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından daha verimli bir hale getiriliyor. 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası Nisan ve Kasım ayı içerisinde yapılacak. Öğretmenlerin yaz dönemindeki seminer eğitim çalışmaları yıl içine dağıtılacak.

Ş*** D***
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Rehberlik Uzmanı

İGÜ REHBERLİK

İlk yorum senden olsun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla