İGÜ Rehberlik

Parlayan Yıldız; Duygusal Zeka!

Sevgili Öğrenciler;

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler, değişen tüketim alışkanlıkları, fiziksel çevre gibi faktörler küresel ekonominin iş yaşamındaki beklentilerini de değiştirmektedir. Davos Ekonomik Forumu’nda ele alınan iş gücü beklentileri güncellenmiştir.2015 beceri beklentileri arasında yer almayan önemli bir kriter listeye girmiştir. Bu kriter duygusal zekadır(EQ).

İş yaşamında entelektüel zeka(IQ) tek başına yeterli olmamakta, duygusal zekanın da gelişmiş olması aranılan bir nitelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Duygusal zekanın ne olduğu konusunda Goleman’nın 4 temel boyut açıklaması konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Daniel Goleman duygusal zeka yaklaşımına ilişkin 4 temel boyut olduğunu açıklıyor:

1-Kendinin farkında olmak,

2-Kendimizi motive etmek,

3-Sosyal farkındalık ve empati kurmak,

4-Bağlantı kurma yeteneğimiz, iletişim, anlaşmaya varma, başkalarıyla olumlu ve saygılı bir iletişim kurmaktır.

İletişimin öneminin arttığı günümüzde duygusal zekasını geliştiren kişilerin iş hayatında başarılarının yüksek olacağı ön görülmektedir. İş hayatının önemli bir basamağı olan üniversite hayatında öğrenciler duygusal zeka gelişimini göz önünde bulundurmalıdır. Üniversite yaşamı boyunca, olumsuz düşünceyi azaltma, stres yönetimi, soğukkanlı olma, kendini ve duygularımızı ifade edebilme yeteneklerini geliştirici faaliyetler de bulunmalıdırlar.

Üniversite sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin “iş garantili” bölümlere yönelik tercih bakış açılarının bu çerçevede tekrardan değerlendirmeye ihtiyaç duyacakları aşikardır. Kendini ve duygularını tanıyan, duyguları ile barışık bitirmiş olduğu bölüm meslek bilgi birikimi konusunda yeterli bir donanıma sahip öğrenciler hedeflerine rakiplerinden daha kısa sürede ulaşacaklardır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Rehberlik Uzmanı
Y*** D***

İGÜ REHBERLİK

İlk yorum senden olsun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla