İGÜ Rehberlik

TYT ve AYT Sistemi Nasıl Olacak?

YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sınavın tanımı, uygulama biçimi, sayısı, test kapsamları ve puan türleri tamamen değişmiştir. Bu değişim soncunda da daha sade, anlaşılabilir bir  sınav sistemi oluşturularak ortaöğretim kazanımlarına dayalı olmasının adaylar üzerinde yarattığı stresin olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) İçeriği;

 • Yükseköğretime girmek isteyen her aday birinci aşamadaki olan sınava (TYT’ye) katılmak zorundadır. TYT’de tek kitapçıktır. Bu sınavda adaylar için sayısal, eşit ağırlık ve sözel gibi puanlar değil, tek puan türü TYT-P hesaplanacaktır

YKS1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Tarihi:30 Haziran 2018(Cumartesi),Saati:10.15

 • TYT’de 120 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacaktır. TYT Cumartesi sabah uygulanacaktır.
 • TYT; Türkçeden 40, Matematikten 40,Fen Bilimlerinden 20 ve Sosyal Bilimlerden 20 olmak üzere, toplamda 120 sorudan oluşan bir sınavdır.

Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) İçeriği

 • Dört ve daha uzun süreli örgün öğretim yapan yüksek öğretim programlarına girmek isteyen adaylar AYT’ye girmek zorundadır.
 • İkinci oturumda adaylar kendi alanlarıyla ilgili testleri çözecekler, isterlerse diğer testleri de çözebileceklerdir.

Lisans Programlarına girebilmek için adayların TYT ve AYT’deki netlerinden elde ettikleri toplam puanın 180 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu sınavda puanlama sistemi lisanslara yerleşmek için her iki oturumun belirlenen oranlara göre hesaplanacak ve lisans yerleştirmeleri için baraj puan 180 olacaktır.

YKS2.Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Tarihi:01 Temmuz 2018(Pazar),Saati:10.15

YKS3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Tarihi: 01 Temmuz 2018(Pazar), Saati:15.45

 • Bu sistemde Türkçe-Sosyal (TS) olarak tanımlanan puana SÖZEL, Matematik-Fen Bilimleri (MF) olarak bilinen puan türüne SAYISAL, Türkçe-Matematik (TM/EA) olarak bilinen puan türüne EŞİT AĞIRLIK puan türü denilmektedir. Kısaca puanlar artık SAYISAL, SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK ve DİL olarak ifade edilmektedir.
 • Bütün adayların girmek zorunda olduğu TYT’nin toplam puana katkısı %40; Alan Yeterlilik Testinden ve Dil testinden elde edilecek puanların ise toplam puana katkısı %60 olacaktır. Sınavlarda sorulan sorular farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular olacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanacaktır?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Örnek Hesaplama:

Diploma Notu:50 ise 50×5=250                  250x 0,12= 30 Puan

Diploma Notu:80 ise 80×5=400                  400x 0,12= 48  Puan

Diploma Notu:90 ise 90×5=450                  450x 0,12= 54 Puan

Diploma Notu:100 ise 100×5=500                         500x 0,12= 60 Puan

Kısa yol hesaplama: Diploma puanı x 0,6

Okul birinciliği kontenjanı:

Ortaöğretim okullarını birincilikle bitiren adaylar için yükseköğretim programlarında okul birincisi kontenjanı bulunmaktadır. (her 40 öğrenciye 1 okul birinciliği kontenjanı) Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilmektedir.

2017-2018 öğretim yılı okul birincileri bu kontenjanlardan, 2018-YKS’ye girmek koşuluyla, sadece 2018-YKS’de yararlanırlar.

Önemli Notlar:

 • * Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecektir. Ayrıca Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yüksek öğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden öğretmenlik programlarına TYT sıralamasında 240 bin barajı getirilmiştir.
 • * YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.
 • * Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
 • TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,
 • AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
 • YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası
 • tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

Ç*** ÇA***

PDR Uzmanı

İGÜ REHBERLİK

İlk yorum senden olsun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan igurehberlik.com'da Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için uzman görüşleri, güncel haberler ve bölüm tanıtımlarını takip edebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla